We would like to inform you in advance that due to Covid-19, there may be slight delay in delivery schedules. We are doing our best to ensure that your orders will reach you in time as much as possible.
Thank you very much for your understanding.

פרויקט סינון עפר מהר הבית

פרויקט סינון עפר מהר הבית הוא אחד הפרויקטים הארכיאולוגיים החשובים ביותר בארץ ישראל של ימינו.

בשנת 1999, סניף צפון של התנועה האסלאמית, ביצע חפירות בלתי חוקיות בהר הבית בעזרת מכונות כבדות. החפירות נערכו מתחת למסגד אל אקצה, במקום שנקרא “אורוות שלמה”. הם הפכו את המקום למסגד תת קרקעי עצום.

החפירות נערכו ללא פיקוח מדעי כלשהו. 9,000 טונות של עפר, מהמקום הכי רגיש ובעל ערך לדת היהודית, הושלכו לעמק קידרון הסמוך. סה”כ 400 משאיות עפר שהוצא ישירות מהר הבית. 

ב- 2004 הועברה העפר היקר למחנה שהוקם בפארק הלאומי “עמק צורים”, המשקיף על העיר העתיקה של ירושלים. הן אבנים והן ממצאים מצופים בבוץ, אבק ואפר. היה קשה להבחין בין השניים, ותוצאות הסינון איכזבו. לאחר ניסיונות פותחה מתודולוגיה חדשנית של סינון רטוב. לשם כך נבנתה חממה מיוחדת עם עשרות עמדות סינון עם צינורות. החומר היבש נשטף ומתנדבים בוחנים את החומר שנשטף, מוציאים ממנו את הממצאים שעוברים לבדיקה.

במהלך השנים צמח פרויקט סינון העפר מהר הבית לפרוייקט בעל חשיבות בינלאומית המשתף קהילות דתיות שונות.

בעזרתם של 200,000 מתנדבים מכל העולם, המשתתפים בפרוייקט התגלו מעל לחצי מיליון ממצאים חשובים מתקופת הבית הראשון והשני, הרומית המאוחרת, התקופה הביזנטית, הצלבנית, האסלאמית ומימי הביניים.

אבי טביסל, תכשיטן ישראלי, הבעלים של חברת IDC ביקר בפרוייקט וזיהה את הפוטנציאל שבאבנים עתיקות אלה. הוא רצה  לחבר את האבנים העתיקות שנמצאו בפרויקט הסינון עם אהבתו לתכשיטים ויצר את אוסף תכשיטי מוריה.

אבי טביסל אומר, “האבנים בירושלים יכולות לדבר, כשהן מספרות את הסיפור מי אנחנו, מי היה כאן לפנינו ואיך הן קשורות אלינו היום. אבני ירושלים אינן אבנים רגילות. לכל אבן יש משמעות ורקע היסטורי. יתכן שהם שימשו במקדש, ברחובות ירושלים העתיקה, אותן אבנים שכנראה אבותינו, מלכינו ונביאינו צעדו עליהם. “