תנאי שימוש

תנאי שימוש תנאים והתניות אלה (“הסכם” זה או “תנאי שימוש“) נערכו על ידי ובין I.D.C. מילניום ישראל בע”מ, מס’ חברה 51-420377-7 (“אנחנו” או “ביננו” “שלנו” או “IDC“), ואתה (“אתה” או “משתמש“). הסכם זה כולל את מדיניות הפרטיות הזמינה באתר (כהגדרתו להלן) (“מדיניות הפרטיות“) כחלק אינטגראלי מהסכם זה ויחול על כל המשתמשים באתר (כהגדרתם להלן).

תנאי שימוש אלה עודכנו לאחרונה ב- ספטמבר 2021. הם תקפים בינך וביננו ממועד קבלתך את הסכם זה ובהתאם לתנאיו אשר עשויים להתעדכן מעת לעת לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

האמור בתנאי השימוש נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

תיאור השירותים

אנו הבעלים של האתר (כהגדרתו להלן), זמין גם בכתובת: ז’בוטינסקי 1 רמת גן, אשר נועד לספק מידע אודותינו ועל המוצרים שלנו לשימושך האישי, כולל הצגת מגוון היצירות השונות שלנו, תכשיטים ופריטים נוספים (“פריטים“), שירותי רכישה מקוונים, ומידע נוסף על מנת לעזור לך למצוא היכן לקנות פריטים שאתה מחפש.

על מנת למנוע אי הבנה כלשהי, מובהר בזאת כי פריטים מסוימים, מהתמונות המוצגות באתר, עשויים להיראות מעט גדולים יותר או קטנים יותר מהגודל האמיתי בשל, בין היתר, מחדלי מסך וטכניקות צילום.

פריטים אחרים עשויים להיות מוצגים בגודל גדול יותר מגודלם בפועל על מנת להציג בבירור פרטים, או קטנים יותר מגודלם בפועל כדי להציג את הפריט כולו. לפיכך, איננו יכולים להיות אחראים לכל הבדל לכאורה בין תמונות הפריטים המוצגים באתר לבין הפריטים במציאות.

אנו ממליצים לך בחום לבקר באחת החנויות שלנו או הקמעונאים המורשים שלנו לפני ביצוע רכישה באתר.

הסכמה לתנאי השימוש

על ידי גישה, גלישה, רכישה מקוונת או שימוש אחר באתר (כמוגדר להלן), אתה מצהיר שקראת, הבנת ואתה מסכים להיות מחויב להסכם זה ואתה מעוניין להשתמש בשירות שלנו על פי התנאים המפורטים בהסכם זה.

אם אינך מסכים לכך, עליך לעזוב את האתר ולהפסיק את השימוש בשירותים באופן מידי, בפרט, אל תרכוש פריטים כלשהם באמצעות האתר.

אם אתה נכנס להסכם זה מטעם חברה או גורם משפטי אחר, אתה מצהיר כי יש לך את הסמכות לחייב ישות כזו ו/או כל גורם מטעמה ו/או ישות קשורה (כהגדרתה להלן) לתנאים ולהתניות אלה, ובמקרה זה התנאים “אתה” או “משתמש” יתייחס לגוף כאמור ו/או כל גורם מטעמו ו/או ישות קשורה.

עוד על תנאי השימוש באתר ראה בתקנון האתר.

צריכים עזרה?