תקנון האתר

היזהרו מחיקויים! ניתן לרכוש את מוצרינו באתר שלנו או באחד מסניפינו ולא בשום מקום אחר. 
לידיעתכם, במסגרת כל רכישה אנו מספקים תעודת אחריות רשמית למוצר.

תנאי שימוש תנאים והתניות אלה ("הסכם" זה או "תנאי שימוש") נערכו על ידי ובין I.D.C. מילניום ישראל בע"מ, מס' חברה 51-420377-7 ("אנחנו" או "ביננו" "שלנו" או "IDC"), ואתה ("אתה" או "משתמש"). הסכם זה כולל את מדיניות הפרטיות הזמינה באתר (כהגדרתו להלן) ("מדיניות הפרטיות") כחלק אינטגראלי מהסכם זה ויחול על כל המשתמשים באתר (כהגדרתם להלן). תנאי שימוש אלה עודכנו לאחרונה ב- ספטמבר 2021. הם תקפים בינך וביננו ממועד קבלתך את הסכם זה ובהתאם לתנאיו אשר עשויים להתעדכן מעת לעת לפי שיקול דעתנו הבלעדי. האמור בתנאי השימוש נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

 1. תיאור השירותים
  • אנו הבעלים של האתר (כהגדרתו להלן), זמין גם בכתובת: ז'בוטינסקי 1 רמת גן, אשר נועד לספק מידע אודותינו ועל המוצרים שלנו לשימושך האישי, כולל הצגת מגוון היצירות השונות שלנו, תכשיטים ופריטים נוספים ("פריטים"), שירותי רכישה מקוונים, ומידע נוסף על מנת לעזור לך למצוא היכן לקנות פריטים שאתה מחפש. על מנת למנוע אי הבנה כלשהי, מובהר בזאת כי פריטים מסוימים, מהתמונות המוצגות באתר, עשויים להיראות מעט גדולים יותר או קטנים יותר מהגודל האמיתי בשל, בין היתר, מחדלי מסך וטכניקות צילום. פריטים אחרים עשויים להיות מוצגים בגודל גדול יותר מגודלם בפועל על מנת להציג בבירור פרטים, או קטנים יותר מגודלם בפועל כדי להציג את הפריט כולו. לפיכך, איננו יכולים להיות אחראים לכל הבדל לכאורה בין תמונות הפריטים המוצגים באתר לבין הפריטים במציאות. אנו ממליצים לך בחום לבקר באחת החנויות שלנו או הקמעונאים המורשים שלנו לפני ביצוע רכישה באתר.
 2. הסכמה לתנאי השימוש
  • על ידי גישה, גלישה, רכישה מקוונת או שימוש אחר באתר (כמוגדר להלן), אתה מצהיר שקראת, הבנת ואתה מסכים להיות מחויב להסכם זה ואתה מעוניין להשתמש בשירות שלנו על פי התנאים המפורטים בהסכם זה. אם אינך מסכים לכך, עליך לעזוב את האתר ולהפסיק את השימוש בשירותים באופן מידי, בפרט, אל תרכוש פריטים כלשהם באמצעות האתר.
  • אם אתה נכנס להסכם זה מטעם חברה או גורם משפטי אחר, אתה מצהיר כי יש לך את הסמכות לחייב ישות כזו ו/או כל גורם מטעמה ו/או ישות קשורה (כהגדרתה להלן) לתנאים ולהתניות אלה, ובמקרה זה התנאים "אתה" או "משתמש" יתייחס לגוף כאמור ו/או כל גורם מטעמו ו/או ישות קשורה.
 3. הגדרות

"חשבון" ו/או "חברות במועדון" פירושו חשבון החברות במועדון שנפתח בשירות תחת שם המשתמש שלך. "ישות קשורה" פירושה כל גורם השולט במישרין או בעקיפין, נשלט על ידי או בשליטה משותפת עם הישות הנתונה. "שליטה" למטרות הגדרה זו, פירושה בעלות ישירה או עקיפה או שליטה ביותר מ- 50% מזכויות ההצבעה של ישות כאמור. "תוכן" פירושו, ללא הגבלה, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, לוגואים, אייקונים, קטעי שמע, ממשקים, קוד, תוכנה, תמונות ו/או כל חומר אחר שאנו מציגים באתר. "תוכנה זדונית" פירושו וירוסים, תולעים, "פצצות זמן", סוסים טרויאניים וכל קוד, קבצים, סקריפטים, סוכנים או תכניות מזיקות אחרות. "שירות" פירושו האתר, כולל הנחיות ורכיבי הדרכה הקשורים אליו, ומוצרים ושירותים קשורים אחרים, בפרט, מתן שירותי רכישה מקוונים לגבי הפריטים המוצגים שלנו; כל אחד וכל שירותי התמיכה האישית והשירותים הנלווים, אם ובתנאי, לכל שינויים ו/או התיקונים באמור לעיל, אשר עשויים להתבצע על ידינו מעת לעת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי. "שגיאות באתר" פירושו כל הפרעה בזמינות האתר הנגרמת על ידי גורמים בשליטתנו הישירה. "נתוני משתמש" פירושו כל התוכן שמשתמש מפרסם, מעלה, שולח או מעביר אשר זמין דרך האתר. "אתר" פירושו אתר, זמין בכתובת: https://www.idc-diamond.co.il/ כולל כל יישום סלולרי הקשור אליו. "אתה" או "משתמשים" כולל, ללא הגבלה, אנשים וגורמים המוסמכים על ידינו להשתמש בשירות וכן את העובדים שלכם, היועצים, הקבלנים והסוכנים; או צדדים שלישיים איתם אתם מבצעים עסקאות.

 1. השירות
  • מתן השירות. אנו מעניקים לך בזאת רישיון לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, לגישה אלקטרונית לאתר ושימוש בו בהתאם לתנאי הסכם זה, בכפוף לעמידתך בתנאים ובהתניות של הסכם זה. עליך להירשם כמשתמש על ידי מסירת שם משתמש, מספר טלפון או כתובת דוא"ל תקפה. חלק מהתכונות באתר עשויות להכיל מספר זיהוי ספציפי לצורך מעקב אחר מספר המקרים הייחודיים שתכונות כאמור משמשות אותך. עליך לספק לנו מידע רישום אמיתי, מלא ומדויק ולהודיע לנו אם המידע שלך משתנה. אם אתה גורם עסקי, ממשלתי או גוף ללא מטרות רווח, עליך להשתמש בשם האמיתי של הארגון שלך. אינך רשאי להשתמש בשם של מישהו אחר, בשם שמפר זכות של צד ג' כלשהו, או בשם מגונה או שמעורר סלידה בדרך אחרת. אתה רשאי להשתמש בשירות כל עוד אתה מציית לתנאי הסכם זה וכל עוד חשבונך לא בוטל על ידי אף אחד מהצדדים.
  • מנויים למועדון. אנו מספקים כרגע את השירותים ומנויי המועדון שלנו בחינם; עם זאת, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את דמי המנוי לחברות במועדון, בכפוף להודעה מוקדמת בכתב באמצעות דואר אלקטרוני. אלא אם כן אנו מסכימים אחרת, המנויים לחברות במועדון המשתמשים מיועדים למשתמשים ולא ניתן לשתף או להשתמש בהם על ידי יותר ממשתמש אחד.
   • כשאתה יוצר את חשבונך באתר, אנו נספק לך שם משתמש וסיסמא. שם המשתמש שלך יהיה כתובת הדוא"ל שנמסרה על ידך במהלך יצירת החשבון שלך. הסיסמה תישלח לכתובת הדוא"ל שצוינה על ידיך בעת יצירת החשבון שלך. הסיסמה היא אישית ואתה אחראי להבטיח כי הסיסמה לא תהיה משותפת או זמינה לאחרים. אתה יכול לשנות את שם המשתמש והסיסמה שלך בהגדרות החשבון שלך.
   • אם אינך מעוניין עוד להיות מנוי במועדון, תוכל למחוק את חשבונך, שנמצא תחת הגדרות החשבון, בכל עת.
   • אנו רשאים למחוק, להשעות או לשנות את חשבונך בכל עת, מבלי לפגוע וללא הודעה מוקדמת, במקרה של הפרה או חשד להפרה של תנאים אלה.
   • אתה רשאי בכל עת למחוק את הנתונים האישיים שלך ו/או את חשבונך. על פי בקשתך, אנו נסגור את חשבונך ונמחק את הנתונים האישיים שלך בהקדם האפשרי. כאשר חשבונך נסגר, כל הנתונים שלך נמחקים ולא תוכל לשחזר את חשבונך. עם זאת, אנו עשויים לאחסן ולעבד את הנתונים האישיים שלך למטרות סטטיסטיות, מניעת הונאה, יישוב סכסוכים ולמטרות ציות לחוק במידה המותרת על פי דין.
  • מחירים ועלויות משלוח. כל המחירים המופיעים בדף הפריט באתר או מוצעים על ידינו הם בש"ח ו/או בדולר ארה"ב. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מחירים ועלויות משלוח בכל עת ללא הודעה מוקדמת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. עלויות משלוח בפועל ומיסים רלוונטיים יופיעו בדף התשלום שלך לפני שתתבקש לאשר ולבצע את ההזמנה שלך וישתקפו גם באישור ההזמנה. עלויות משלוח, אם יש כאלה, מתוארות במדיניות המשלוחים. מע"מ ומכס ישתנו בהתאם למיקום שאליו נשלחים המוצרים. עלויות משלוח מע"מ יתווספו למחיר הפריט (אם ישנם).
  • תשלום. עסקאות דרך אתר האינטרנט שלנו משולמות על ידי שירותי תשלום של צדדים שלישיים כגון PayPal וכו'. התשלום שמתבצע דרך אתר צד שלישי ומשתמש בשירותיו כפוף לתנאים והתניות שנקבעו על ידי צד שלישי כאמור. אתה מאשר בזאת את האחריות הבלעדית לנטילת כל סיכון הנובע משימושך בשירותי תשלום כאמור.
  • מיסים. אתה אחראי לכל מע"מ, מכס או מסים ועמלות ממשלתיות אחרות ("מיסים") בגין רכישתך פריטים דרך האתר. אנו נגבה מיסים רלוונטיים אם נקבע כי יש לנו חובה לגבות מיסים כאמור. אנו נציג אומדן של מיסים שיש לגבות בקופה, למעט מקום בו צוין בבירור בכתב כי המחיר כולל מיסים. ניתן להתאים את המסים המחויבים בפועל מתוך הסכום המוצג בקופה. מספר גורמים עשויים לגרום להתאמה כאמור, כגון שוני בין תוכנות מעבד ושוני בשיעורי מיסים.
  • אחריות מוצר. ברכישה מקוונת של פריט ממוצרינו השונים המוצגים באתר, תהיה זכאי לקבל תעודת אחריות רשמית למוצר, המבטיחה את מדיניות התיקונים שלנו, ביחס לפריט שנרכש הנזכר לעיל, ביחס ללקוח או ביחס למקבל המתנה את הפריטים שלנו ("לקוח" ו"מקבל מתנה" בהתאמה).
   • פריט שהתקבל פגום ניתן להחזירו אלינו בהתאם למדיניות ההחזרה כאמור להלן. עם קבלתו, אנו עשויים לסווג את הפריט המוחזר כמוצר פגום. שימו לב, פריטים שנפגעו כתוצאה מבלאי אינם נחשבים כמוצר פגום.
   • אם הפריט שלך מוכרז כפגום על ידינו, אנו נעשה את מירב המאמצים על מנת לזכות בסכום, שווה ערך לסכום שהלקוח שילם, לחשבון הרלוונטי של הלקוח לא יאוחר משלושים (30) ימים לאחר קבלת הפריט הפגום שהוחזר.
  • מדיניות החזרה. כל הפריטים שלנו מגיעים עם אחריות איכות ללא תנאי. אם אינך מרוצה מהרכישה שלך מכל סיבה שהיא, אתה רשאי לבקש החזר מלא עם החזרת הפריט. החזרה של פריטים שאינם עומדים בתנאים וההתניות המפורטים להלן עשויה להידחות על ידינו והם יוחזרו ללקוח או למקבל המתנה, לפי העניין.
   • אנו מאפשרים ללקוח או למקבל המתנה להחזיר את הפריטים שלנו שנרכשו באופן מקוון באתר אלינו תוך ארבע עשרה (14) ימים לאחר המסירה, ולא יאוחר משלושים (30) ימים, בכפוף לתנאים וההתניות הנוספים המפורטים להלן.
   • על מנת להחזיר פריטים שנרכשו באתר באופן מקוון, עליכם להגיש ליועץ שלנו בקשה להחזרה בדוא"ל: [email protected] או באמצעות פקס:03-7522333

או על ידי משלוח בקשה כאמור לכתובת:ז'בוטינסקי 1 רמת גן.לאחר מסירת כל המידע, המסמכים והדרישות וההנחיות הסבירות שלנו בנדון אתה רשאי לשלוח לנו את הפריטים שהוחזרו לכתובת הבאה: ז'בוטינסקי 1 רמת גן.

 • אם הלקוח או מקבל המתנה יחליטו להחזיר פריט שנרכש בתוך תקופת שלושים (30) הימים, יובהר כי אנו רשאים לחייב את הלקוח או מקבל המתנה כאמור בדמי ביטול, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981. דמי הביטול הנזכרים לעיל לא יעלו על הסכום של 5% ממחיר הרכישה.
 • למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על פי החזר כאמור של פריט שנרכש על ידך, לאחר תקופה של יותר משלושים (30) ימים, יתכן שתידרש לשלם עלויות נוספות ועמלה הכוללת, אך לא רק, דמי משלוח, דמי השירות שלנו, דמי חומר וכו'.
 • על הלקוח או מקבל המתנה, לפי העניין, לשמור על הוכחת משלוח הפריט בחזרה ומספר המעקב של הדואר. איננו לוקחים כל אחריות למקרה שלא ניתן להוכחה כאמור. רק פריטים שהתקבלו על ידינו יהיו זכאים להחזר או להחלפה.
 • עם קבלת פריט בחזרה, אנו נוודא שהפריט המוחזר עומד בתנאי מדיניות ההחזרה, ואם כן, נמשיך בהחזר הכספי או החלפה.
 • יש להחזיר את הפריטים שלנו במצב חדש ללא שימוש, שלמים לחלוטין, כאשר כל חומרי ההגנה במקומם ותגים ומדבקות מחוברים אליהם (אם ישנם), כמו גם באריזה המקורית ובאריזת המשלוח, כולל כל האביזרים והמסמכים. לא נקבל כל החזרה אם המוצר מראה סימני בלאי, או שנעשה בו שימוש או שהשתנה ממצבו המקורי בכל דרך שהיא.
 • לא ניתן להחזיר לצורך החלפה או החזר כספי פריטים עם חריטה או תבליט. לא ניתן להחזיר פריטים בהזמנה מיוחדת, בהתאמה אישית, לצורך החלפה או החזר כספי.
 • כל ההחזרים יהיו כפופים לבקרת איכות קפדנית (QC) על ידינו כדי להבטיח שהפריטים המוחזרים יעמדו בדרישות כאמור. אם הפריטים אינם עומדים בתקני QC, אנו נסרב להחזרה, והפריטים ישלחו בחזרה ללקוח או למקבל המתנה, לפי העניין. אם הפריטים שהוחזרו מספקים את בקרת האיכות (QC), נמשיך בהחזר הכספי או בהחלפה המתאימים.
 • אם החזרת הפריט על ידי הלקוח עומדת במדיניות ההחזרה, אנו נעשה את מירב המאמצים לזכות את ההחזר בחשבון הרלוונטי של הלקוח לא יאוחר מארבע עשרה (14) ימים לאחר קבלת הפריט המוחזר. בכפוף לתנאים האמורים, למעט מסירת פריט פגום, דמי משלוח ראשוניים לא יוחזרו ללקוח, כל עוד החיובים האמורים לא יעלו על הסכום של 5% ממחיר הרכישה.
 • מדיניות החלפה. אתה ומקבל המתנה תהיו רשאים להחליף פריט שנרכש באתר עבור פריט אחר מבין הפריטים השונים שלנו, אם הפריט המבוקש להחלפה עומד בתנאי מדיניות ההחזרה שלנו כאמור להלן תוך שלושים (30) ימים לאחר המסירה. אם יוחזר פריט להחלפה על ידך או על ידי מקבל המתנה, רק אתה תהיה זכאי לקבל החזר על הפרש המחיר אם הפריט המוחזר יקר יותר מהפריט שהוחלף. אם הפריט שהוחזר זול יותר מהפריט שהוחלף, מקבל המתנה יחויב בהפרש במחיר. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי רק אתה (לא מקבל מתנה) תהיה זכאי לקבל החזר כספי בגין החזרת פריט.
 1. השימוש בשירות
  • האחריות שלך. אתה תהיה (1) אחראי לעמוד בהסכם זה; (2) תהיה ותישאר אחראי בלעדית לדיוק, לאיכות, לשלמות ולחוקיות של נתוני המשתמש ולאמצעים שבהם רכשת את נתוני המשתמש; (3) אחראי לעשות מאמצים מסחריים סבירים למניעת גישה בלתי מורשית לשירות או לשימוש בו, ולהודיע לנו מיד על כל גישה או שימוש בלתי מורשה כאמור; (4) אחראי לשמירה על כל המידע המסופק כחלק מהשירות ולכל שימוש באתר באותו אופן שתשמור על מידע שלך בעל אופי סודי; (5) אחראי להשתמש בשירות רק בהתאם לדין, לחוקים ולתקנות הממשלתיות החלות. אם אתה מודע לגישה לא מורשית לחשבונך, עליך להודיע לנו מיד. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה או אחרת, אתה לא רשאי; (א) לאפשר את השירות למישהו אחר פרט לגופים שהסכימו לעמוד בתנאי הסכם זה; (ב) למכור, למכור מחדש, להשכיר או להחכיר את השירות; (ג) להשתמש בשירות כדי לאחסן או להעביר חומר הונאה, כוזב, מטעה, מתעתע, מפר חוק, לשון הרע, או חומר בלתי חוקי אחר או נזיקי, או כדי לאחסן או להעביר חומר בניגוד לזכויות פרטיות של צד שלישי, או לפרסם, להעביר, להפיץ מחדש, להעלות, או לקדם כל חומר שמפר או פוגע בכל דרך שהיא בזכויות של אחרים, לרבות ללא הגבלה, זכויות קניין רוחני כמו, למשל, זכויות יוצרים וסימנים מסחריים (לרבות חומרים בלתי חוקיים, מגונים, ניבולי פה, לשון הרע, מסיתים לשנאה גזעית או אתנית, פוגעים בזכויותיהם של אחרים, פוגעים או מאיימת על שלומם של משתמשים או של אחרים או עשויים להוות בדרך אחרת הפרה של כל חוק החל); (ד) להשתמש בשירות לאחסון או להעברת קוד זדוני; (ה) להפריע או לשבש את שלמותם או ביצועי השירות או נתוני צד ג' הכלולים בו; (ו) ניסיון להשיג גישה לא מורשית לשירות או למערכות או לרשתות הקשורות שלהם; (ז) מאגר נתונים, פירוק, יצור קוד מקור, להנדס לאחור או לנסות בכל דרך אחרת להפיק את קוד המקור של חלק כלשהו בשירות, או בכל דרך לוודא, לפענח או להשיג את פרוטוקולי התקשורת לגישה לחלק כלשהו בשירות, או לרעיונות או לאלגוריתמים הבסיסיים של כל חלק בשירות, במאמץ, למשל, אך ללא הגבלה, לפתח אתרי אינטרנט, אפליקציות או שירותים אחרים המספקים פונקציונליות דומה או תחליף או השלמה לחלק כאמור של השירות; (ח) להסיר או לשנות כל סימן מסחרי, לוגו, זכויות יוצרים או סימנים קנייניים אחרים, כתובת, סמלים או תוויות הכלולים באתר; (ט) ליצור עבודות נגזרות המבוססות על השירות, להעתיק, למסגר או לשקף כל חלק של תוכן שאנו מציגים באתר; (י) לגשת לשירות על מנת (1) לבנות מוצר או שירות תחרותי; ו/או (2) להעתיק תכונות כלשהן, פונקציות או הגרפיקה של השירות; (יא) להפר כל דין; (יב) לעכב או לפקח, לפגוע או לשנות כל תקשורת שאינה מיועדת עבורך; (יג) לשלוח תקשורת לא מבוקשת (המכונה גם "דואר זבל", "SPAM" או "SPIT") או כל תקשורת שאינה מותרת על פי החוק החל או להשתמש בשירות למטרות דיוג או התחקות או התחזות או הצגה שגויה של שותפות עם גוף אחר או ישות; (יד) להשתמש בשירות כדי לגרום או להתכוון לגרום למבוכה או למצוקה, או לאיים, להטריד או לפלוש לפרטיותו של צד שלישי כלשהו; (טו) גישה, טיפול או שימוש באזורים שאינם ציבוריים באתר או בשירותים, במערכות המחשבים שלנו או במערכות המסירה הטכניות של הספקים שלנו; (טז) ניסיון לבדוק, לסרוק או לבחון את הפגיעות של כל אחת מהמערכות והרשתות שלנו או להפר אמצעי אבטחה או אימות כלשהו; (יז) ליצור קישורים לאתר שלנו מכל אתר של צד שלישי, ללא אישור מפורש בכתב מראש.
  • הגנה על נתוני המשתמש. אנו לא נשתמש בנתוני המשתמש אלא בהתאם לתנאים של מדיניות הפרטיות.
  • שינויים ותנאים נוספים. מבלי להגביל תנאים אחרים הכלולים להלן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפי שיקול דעתנו הבלעדי להוסיף, לשנות, להפסיק או לעדכן בדרך אחרת אלמנטים ותכונות לשירות בכל עת. אנו נפרסם התראות על שינויים כאמור באתר שלנו. לפיכך, חשוב שתקרא הסכם זה באופן קבוע כדי לוודא שאתה מעודכן לגבי כל שינוי. בנוסף, על מנת להשתמש בחלקים מסוימים של השירות, יתכן שתידרש להסכים לתנאים נוספים. תנאים נוספים כאמור משולבים בזאת בהסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו.
  • התראות מקוונות וניידות. אנו עשויים מעת לעת, כחלק מהשימוש שלך באתר, לשלוח אליך התראות והודעות אוטומטיות באמצעות דוא"ל והודעות מתפרצות. ההתראות וההודעות האמורות יכילו מידע לגבי עדכונים ומידע נוסף ביחס לשירות. אתה רשאי, בכל עת, להשבית התראות והודעות עתידיות.
 2. זכויות קנייניות
  • שמירת זכויות. בכפוף לזכויות המוגבלות המוקנות במפורש להלן, אנו שומרים לעצמנו את כל האינטרסים, הבעלות והזכויות בשירות, בתוכן ובאתר ובכל זכויות הקניין הרוחני הקשור בהן. לא מוקנות לך זכויות להלן, למעט כמפורט במפורש כאן. אתה מאשר ומסכים כי השירות והתוכן בבעלות מלאה שלנו ו/או ניתנו או הועברו אלינו ברישיון כדין ועשויים להיות מוגנים תחת חוקי פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או סודות מסחריים בינלאומיים וכן על פי אמנות בינלאומיות. השירות והתוכן מסופקים לך כפי שהם למידע ולשימוש אישי שלך בלבד. אתה מסכים לא לעסוק בשימוש, העתקה או הפצה של שירות ו/או התוכן כלשהו שאינו מותר במפורש להלן. המראה והתחושה של השירות, התוכן והאתר, כולל שילובי הצבעים שלו, סמלי לוגו, צורות כפתורים ואלמנטים גרפיים אחרים, הם גם הסימנים המסחריים, העיצובים והקניין הרוחני שלנו. סימנים מסחריים אחרים המשמשים באתר ובתוכן הם רכוש של בעליהם בהתאמה. זכות השימוש או רישיון שניתנים במסגרת הסכם זה לא יהוו מכירת התוכן המוצג באתר או חלק ממנו, או העתק ממנו ולא תרכוש כל זכויות בו, מפורשות או משתמעות באמצעות הסכם זה, למעט אלה המפורטות באופן ספציפי ומפורש להלן.
  • מגבלות גיל. השימוש בשירות מוגבל לאנשים מגיל 18 ומעלה המסוגלים וכשירים באופן מלא להתחייב לתנאים, התניות, מחויבות, הצהרות, מצגים והתחייבויות להלן. על ידי השימוש בשירות אתה מצהיר בזאת שאתה בן 18 ויש לך את הסמכות והכשירות להתקשר בהסכם.
  • בעלות על נתוני המשתמש. השירות מאפשר לך למסור נתוני משתמש. ניתן לארח, לשתף ו/או לפרסם את נתוני המשתמש כחלק מהשירות ו/או האתר לרבות באתרי רשת חברתית כלשהי של צדדים שלישיים בהם אנו מחזיקים פרופיל, ועשויים להיות גלויים לציבור.

אתה מאשר, מצהיר ומתחייב לדברים הבאים, ביחס לנתוני המשתמש: (א) בבעלותך הבלעדית כל הזכויות, הבעלות והעניין בכל נתוני המשתמש שלך; (ב) נתוני המשתמש שלך והשימוש שלנו בהם כמתואר בהסכם זה והשירות לא יפרו כל חוק ולא יפגעו בזכויות כלשהן של צד ג' כלשהו, לרבות אך לא רק, לזכויות קניין רוחני ו/או זכויות לפרטיות כלשהן. על אף האמור לעיל, על ידי מסירת נתוני המשתמש שאתה מוסר לנו אתה מאשר לנו בזאת, לשותפים שלנו, החברות הבנות, הנמחים, סוכנים ובעלי רישיון עולמי, שאינו בלעדי, ללא תמלוגים, רישיון המשנה ורישיון ניתן להעברה, שימוש, שכפול, תצוגה, הפצה, הכנת עבודות נגזרות של, וביצוע של נתוני המשתמש בקשר עם השירות, ובכלל זה ללא הגבלה קידום השירות בכל צורות מדיה ובכל ערוצי מדיה. איננו לוקחים אחריות ואיננו אחראים לכל נתוני משתמש שאתה או כל משתמש אחר או צד שלישי מפרסם, שומר, מעלה ומוסר באתר, לרבות באתרי רשת חברתית כלשהי של צד שלישי בהם אנו מחזיקים פרופיל. אתה תהיה אחראי באופן בלעדי לנתוני המשתמש שלך ולהשלכות המסירה שלהם, ואתה מסכים שאנחנו פועלים רק כצינור פסיבי להצגת נתוני המשתמש שלך. אתה מבין ומסכים שאתה עשוי להיחשף לנתוני משתמשים שאינם מדויקים או שאינם מתאימים בדרך אחרת למטרתך, ואתה מסכים כי לא נהיה אחראים לכל נזק שתטען שנגרם כתוצאה מנתוני המשתמש. נתוני המשתמש אינם מייצגים בהכרח את השקפותינו או דעותינו ואנחנו לא מתחייבים לתוקף, דיוק או מצב משפטי של נתוני משתמש כלשהם.

 • תלונות בנושא זכויות יוצרים. אנו מכבדים את הקניין הרוחני של אחרים, ואנו מבקשים מהמשתמשים שלנו לעשות זאת. אם אתה מאמין שיצירתך הועתקה באופן המהווה הפרה של זכויות יוצרים, או שזכויות הקניין הרוחני שלך הופרו בדרך אחרת, עליך להודיע לנו על טענת ההפרה שלך בכתובת: [email protected]. אנו נעבד ונחקור הודעות על הפרות לכאורה וננקוט בפעולות המתאימות על פי דיני הקניין הרוחני הרלוונטיים ביחס לכל הפרה לכאורה או בפועל.
 • בשום מצב לא נהיה אחראים בכל דרך לתכנים או חומרים כלשהם של צדדים שלישיים כלשהם (כולל נתוני משתמש), לרבות, אך לא רק, לכל שגיאה או מחדל בתוכן כלשהו, או לאובדן או נזק מכל סוג שהוא שנגרם כתוצאה משימוש בתוכן כאמור. אתה מאשר כי אנו לא בוחנים תוכן לפני הצגתו, אלא שתהיה לנו הזכות (אך לא החובה) לפי שיקול דעתנו הבלעדי לסרב או להסיר כל תוכן הזמין באמצעות השירות. מבלי להגביל את האמור לעיל, תהיה לנו הזכות להסיר כל תוכן המפר תנאי שימוש להלן או שנחשב על ידינו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כמעורר התנגדות באופן אחר. אתה מסכים שעליך לאמוד, ולשאת בכל הסיכונים הכרוכים בשימוש בתוכן כלשהו, לרבות כל הסתמכות על דיוק, שלמות או שימושיות של תוכן כאמור.
 • על אף כל ערך המיוחס לנתונים כאמור על ידך או על ידי צד שלישי כלשהו, אתה מבין ומסכים כי כל נתוני משתמש, היסטוריית חשבון ותכני חשבון שמצויים בשרתים שלנו, ניתן למחוק, לשנות, להעביר או למסור בכל עת מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתנו הבלעדי, עם או בלי הודעה וללא כל אחריות מכל סוג שהוא. איננו מספקים או מבטיחים ומבטלים באופן מפורש, כל ערך, מזומן או אחר, המיוחס לנתונים המצויים בשרתים שלנו.
 1. קישורים לשירותי צד שלישי
  • השירות עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט או משאבים של צד שלישי ("שירותי צד ג'"). קישורים לשירותי צד ג' אינם מרמזים על אישור כלשהו או שייכות אלינו, ואנחנו איננו אחראים או לוקחים אחריות לזמינותם, לרמת דיוקם, לתוכן, למוצרים, לשירותים, לפרטיות, לאבטחה או לנהלים אחרים. הסכם זה ומדיניות הפרטיות אינם בתוקף לגבי שירותי צד ג' כאמור, ואין לנו כל שליטה או אחריות לתנאים ולהתניות, למדיניות הפרטיות או הנהלים שלהם, אשר עשויים להיות שונים משלנו. אתה מאשר שאתה אחראי בלעדית לנטילת כל סיכון הנובע משימושך בשירותי צד ג' כלשהו או בקישורים אליו. לפיכך כל התנהלות שקיימת עם צדדים שלישיים שנמצאת במהלך השימוש בשירות ("עסקאות משתמש") היא בינך לבין צד ג' כאמור, ואתה מסכים שאיננו אחראים לכל אובדן או טענה שיש לך כנגד כל צד ג' כאמור.
  • נתוני צד ג'. כל הבעלות וזכויות הקניין הרוחני על כל מידע של צד ג' כלשהו אשר ניתן לצפיה בקשר עם השירות הינן רכושו של בעל הנתונים בהתאמה ועשויים להיות כפופים לתנאים והתניות של צדדים שלישיים שהעניקו לנו רישיון כדין לתוכן כאמור. ("הסכמי צד ג'"). אנו לא טוענים לזכויות בעלות ואיננו לוקחים אחריות על כל סוג של מידע, הצעה והמלצה המוצגים באתר. אתה מאשר שתנאי הסכמי צד ג' כאמור יהיו מחייבים עבורך בכל שימוש שאתה עושה במסגרת השירות, לרבות כל שינוי מאוחר בהסכמי צד ג'.
  • פלטפורמת צד ג'. מכיוון שניתן להוריד אפליקציה סלולרית באמצעות פלטפורמות של צד ג', ספקי שירותים או מפיצים ("ספקי פלטפורמות"), השימוש באפליקציה שלנו עשוי להיות כפוף לתנאים של ספקי פלטפורמות ושל צדדים שלישיים אחרים. לתשומת לבך, התנאים וההתניות של ספקי הפלטפורמות עשויים לחול על השימוש שלך באפליקציה שלנו ואתה מסכים בזאת כי באחריותך לקבוע אילו מהתנאים וההתניות האמורים רלוונטיים וחלים עליך, ולפנות אליהם ולציית לתנאים ולהתניות רלוונטיים כאמור.
  • שירותי שיתוף תמונות. על מנת להוסיף פריט משירות שיתוף תמונות של צד ג' כגון אינסטגרם ("שירות שיתוף תמונות"), עליך לחבר את חשבונך באותו שירות שיתוף תמונות לחשבונך. בפעם הראשונה שתעשה זאת, תתבקש להזין את אישורי חשבון שיתוף התמונות שלך. על ידי חיבור חשבונך לחשבון שירות שיתוף התמונות שלך, אתה מאפשר לנו לגשת למידע חשבון שירות שיתוף התמונות שלך, ואתה מסכים לציית לתנאים וההתניות הרלוונטיים של שירות שיתוף התמונות בעת השימוש באתר או בשירותים באמצעות אותו שירות שיתוף תמונות.
 2. התחייבות והצהרות
  • התחייבות הדדית. כל צד מצהיר ומתחייב כי יש לו את הכוח החוקי להתקשר בהסכם זה.
  • הצהרה. אתה מצהיר בזאת ומאשר כי השירות ניתן על בסיס "כפי שהוא"/ "AS IS". אנו מכחישים מפורשות כל האחריות מכל סוג שהיא, בין אם מפורשת ובין אם משתמעת, לרבות, אך לא רק, האחריות המשתמעת של איכות ביצועים, סחירות או התאמה למטרה מסוימת, בעלות ואי-הפרה. כל ההזמנות המבוצעות בנוגע לרכישת השירות באופן מקוון כפופות לזמינות ולקבלתן על ידנו. איננו מתחייבים שהשירות יענה על דרישותיך או צרכיך או שהשירות יהיה ללא הפרעה, בזמן או ללא שגיאות באתר, כמו כן, איננו מתחייבים לאחריות כלשהי לתוצאות העשויות להתקבל מהשימוש בשירות או הדיוק של כל מידע אחר שיושג באמצעות השירות או שפגם בשירות יתוקן, יעודכן, ישודרג, יותאם או ישופר. אין לבצע, לדחות או להשהות שום פעולה על סמך כל מה שנמצא בשירות. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, איננו לוקחים אחריות לכל (1) טעויות, שגיאות או אי דיוקים בתוכן; (2) נזק אישי או נזק לרכוש, מכל סוג שהוא, הנובע מהגישה שלך או השימוש שלך בשירות שלנו; (3) כל גישה בלתי מורשית או שימוש בשרתים המאובטחים שלנו ו/או כל מידע אישי המאוחסן בהם; (4) כל הפרעה או הפסקת העברה לשירות או ממנו; (5) כל באגים, וירוסים, סוסים טרויאניים וכדומה שעשויים לעבור אל שירותנו או באמצעותו על ידי צד שלישי; (6) כל שגיאה או השמטה בתוכן כלשהו או בגין אובדן או נזק שנגרם כתוצאה משימוש בתוכן שפורסם, נשלח בדואר אלקטרוני, הועבר או הועמד בדרך אחרת דרך השירות; ו/או (7) תוכן משתמש או לשון הרע, התנהגות פוגענית או בלתי חוקית של צד שלישי כלשהו. איננו מחויבים לספק לך תיקוני שגיאה, עדכונים, שדרוגים, תיקוני באגים ו/או שיפורים. אתה מאשר ומסכים כי כל מידע שנוצר תחת השירות עלול לאבד, להסיר או להיפגע.
 3. שיפוי
  • עליך לשפות ולמנוע נזק לנו ולקודמינו, ליורשנו, חברת אם, חברות בנות, חברות שותפים, נושאי משרה, דירקטורים, בעלי מניות, משקיעים, עובדים, סוכנים, נציגים, ועורכי דין כנגד כל הפסדים, נזקים, עלויות והוצאות (ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין) הנובע או קשור ל: (1) רשלנות גסה שלך או התנהגות בלתי הולמת מכוונת; (2) השימוש שלך בשירות; (3) נתוני המשתמש שלך; (4) הפרתך את הסכם זה; או (5) השימוש על ידך בקניין הרוחני של צד ג' כלשהו, או כל פעולה או חוסר מעשה על ידך המפר או פוגע בזכות הקניין הרוחני של צד שלישי או מפר את החוק החל, לרבות כל חוקי הגנת הפרטיות.
 4. אחריות
  • הגבלת האחריות. בשום מקרה לא תחייב האחריות המצטברת שלנו הנובעת מהסכם זה או הקשורה אליו, בין אם בחוזה, בנזיקין ובין אם לפי כל ,תאוריית אחריות אחרת, בסכום העולה על סך כל העמלות ששולמו לנו על ידך בגין השימוש בשירות בתקופת שלושת החודשים האחרונים.
  • החרגת נזקים תוצאתיים וקשורים. בשום מקרה לא תהיה לנו אחריות כלשהי בגין רווחים או הכנסות שאבדו או לכל נזק עקיף, מיוחד, מקרי, תוצאתי, נזקי כיסוי או ענישה שנגרמו, בין אם בחוזה, בנזיקין או לפי כל תיאורית אחריות אחרת, ובין אם הצד קיבל הודעה על האפשרות לנזקים כאמור ובין אם לאו. הסייג האמור לעיל לא יחול במידה האסורה על פי הדין החל.
 5. תקופת ההסכם וסיומו
  • תקופת ההסכם. הסכם זה בתוקף מהרגע שאתה נכנס, מדפדף, גולש, מבצע רכישה מקוונת או שימוש אחר באתר ו/או ביום הרשמתך לשירות וממשיך עד שפג תוקפם של כל מנויי המשתמשים שהוענקו בהתאם להסכם זה או שיסתיימו. אנו רשאים בכל עת לסיים הסכם זה איתך אם: (1) הפרת הוראה כלשהי מההסכם (או פעלת באופן המראה בבירור כי אינך מתכוון, או אינך יכול לעמוד בהוראות ההסכם); או (2) אנו נדרשים לעשות כן על פי חוק (למשל, כאשר אספקת השירות אליך הינה או הופכת לבלתי חוק); או (3) אנו מפסיקים לספק את השירות למשתמשים במדינה בה אתה תושב או ממנה אתה משתמש בשירות; או לדעתנו מתן השירות לך על ידינו, אינו עוד כדאי מבחינה מסחרית. במקרה של כל אחד מ (1) ו- (2) של פסקה זו, אנו נודיע הודעה סבירה במידת האפשר, על סיום כאמור.
  • תקופת המנוי למשתמשים. מנוי משתמש שנעשה על ידך מתחיל במועד ההתחלה שצוין באישור המנוי הרלוונטי, וממשיך לתקופת המנוי המצוינת בו או עד להפסקת המנוי בהתאם לתנאי הסכם זה. על אף האמור להלן, אנו רשאים להפסיק את השירות בכל עת לפי שיקול דעתנו הבלעדי ללא הודעה מוקדמת.
  • הוראות שימשיכו לחול לאחר סיום ההסכם. 6 (זכויות קנייניות), 8 (הצהרה), 9 (שיפוי), 10.1. (הגבלת האחריות), 11. (תקופת ההסכם וסיומו), ו- 12 (הוראות כלליות) ימשיכו לחול לאחר סיום הסכם זה.
 6. הוראות כלליות
  • הצעות. הנך מעניק לנו בזאת, ואנו מקבלים בזאת רישיון משנה עולמי, ללא תמלוגים ו/או כל תמורה אחרת, ניתן להעברה, בלתי ניתן לביטול, רישיון לצמיתות לשימוש או לשילוב בשירות כל הצעה, בקשות שיפור, המלצות או משוב אחר המסופק על ידך הנוגע להפעלת השירות.
  • זמינות. אנו לא מצהירים כי הפריטים והמוצרים שלנו מתאימים או זמינים לשימוש בכל מדינה בעולם. אתה אחראי לציות לחוקים המקומיים החלים, תוך התחשבות בכך שהגישה לפריטים ולמוצרים שלנו עלולה שלא להיות חוקית על ידי גופים מסוימים או במדינות מסוימות. הפריטים והמוצרים שלנו זמינים באזורים רבים בעולם. עם זאת, האתר עשוי להציג מוצרים שאינם זמינים ברחבי העולם.
  • דרך מתן הודעה. אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם זה, כל ההודעות, ההרשאות והאישורים המפורטות להלן יהיו בכתב ויחשבו כאילו נמסרו לאחר: (1) מסירה אישית; (2) יום העסקים השני לאחר הדיוור; (3) יום העסקים השני לאחר המשלוח באמצעות פקסימיליה מאושרת; או (4) יום העסקים הראשון שלאחר המשלוח בדואר אלקטרוני (דוא"ל שנשלח לא יספיק להודעות על סיום או תביעה בלתי ניתנת לשפוי). הודעות אליך יופנו למנהל המערכת המיועד על ידיך עבור חשבונך. ההודעות אלינו יהיו לאחת מהכתובות המפורטות בסעיף "צור קשר" באתר.
  • היחסים בין הצדדים. הסכם זה, לרבות כל אחת מהוראותיו, אינו מייצר יחסי שותפות, זיכיון, מיזם משותף, סוכנות, נאמנות או העסקה בין הצדדים.
  • אין מוטבים של צד שלישי. בהסכם זה אין מוטבים של צד שלישי.
  • וויתר וסעדים מצטברים. כל הימנעות או שיהוי של כל אחד מהצדדים במימוש זכות מזכויותיו על פי הסכם זה לא יהוו ויתור על אותה זכות. פרט לאמור במפורש להלן, הסעדים המוענקים להלן הם בנוסף לכל סעדים אחרים להם זכאי צד על פי דין או צדק ולא בלעדי.
  • נפרדות. ככל שהוראה כלשהי בהסכם זה נמצאת כבלתי חוקית על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט, אותה הוראה תתוקן על ידי בית המשפט ותפורש במידה המרבית האפשרית בכדי להשיג את יעדי ההוראה המקורית במלואם במידה המרבית המותרת על פי חוק, יתר ההוראות בהסכם זה יישארו בתוקפן המלא.
  • שינויים בהסכם זה. הסכם זה יעודכן על ידינו מדי פעם על מנת לשקף שינויים בשיטות ובשירותים שלנו. במועד הפרסום של שינויים בהסכם זה, יעודכן התאריך "עודכן לאחרונה" של הסכם זה. במקרה של ביצוע שינויים מהותיים בדרך של איסוף, שימוש ו/או שיתוף המידע האישי שלך, תקבל הודעה על כך על ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת הדוא"ל העדכנית שסיפקת לנו בחשבונך, בפרופיל שלך או בהרשמה שלך (אלא אם כן אין בידנו כתובת דוא"ל כאמור), ו/או תשלח הודעה בדחיפה. אנו ממליצים שתבדוק את האתר מעת לעת כדי להיות מודע לכל שינוי במדיניות פרטיות זו או בכל מדיניות אחרת שלנו.
  • המחאה. אינך רשאי להמחות אף אחת מהזכויות או ההתחייבויות שלך להלן, בין אם על ידי ביצוע חוקי ובין אם בדרך אחרת, ללא קבלת הסכמתנו מראש ובכתב (שלא תימנע באופן בלתי סביר). על אף האמור לעיל, אנו רשאים להמחות הסכם זה במלואו, לצד שלישי כלשהו, לרבות לסניפים. בכפוף לאמור לעיל, הסכם זה יחייב ויפעל לטובתם של הצדדים, יורשיהם והנמחים המורשים.
  • החוק החל וסמכות שיפוט. הסכם זה יפורש על פי חוקי מדינת ישראל. כל צד מסכים, כי לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב ישראל, תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים הנובעת מהסכם זה.
  • כוח עליון. אנו לא נישא באחריות לכל השבתה של אתר או לאי קיום התחייבותנו על פי הסכם זה עקב סיבות שמעבר לשליטתנו הסבירה לרבות, אך לא מוגבל לנסיבות בלתי צפויות, כוח עליון, מעשים או מחדלים של צדדים אחרים, מעשים או מחדלים בסדר העדיפויות של הרשויות האזרחיות או הצבאיות, שריפות, שביתות, שיטפונות, תנאי מזג אוויר, הפרעות מחשב, טרור, מגפות, מגבלות הסגר, מהומות או מלחמה. זמן השבתה כאמור או שיהוי בביצוע ההתחייבויות על ידינו יאריך את תקופת האיחור הקשור לכוח עליון כאמור או שנהיה רשאים על פי שיקול דעתנו לבטל כל שירותי מנוי או את החלק שנותר מהם, ללא התחייבות, על ידי משלוח הודעה אליך.
  • הסכם זה, כולל כל הנספחים המצורפים לו, ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ומחליף את כל ההסכמים, ההצעות או המצגים הקודמים בנדון, בין בכתב ובין בעל פה. כל שינוי, תיקון או ויתור על הוראה כלשהי מתנאי הסכם זה לא יהיו תקפים, אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו או התקבלו באופן אלקטרוני על ידי הצד שאליו יש להפנות את השינוי, התיקון או הוויתור.

מדיניות פרטיות מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מהווה חלק מתנאי השימוש, ובהתאם היא מאמצת את ההגדרות שם, ויש לקרוא אותה כחלק בלתי נפרד מהם. האמור במדיניות הפרטיות נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד. אנא קרא מסמך זה בעיון, אנו מתייחסים ברצינות לפרטיות המשתמשים שלנו, ואנו מחויבים לשמור על המידע האישי המסופק לנו על ידך תוך כדי שימוש באתר, ומעוניינים להבטיח לך כי אין בכוונתנו לעשות שימוש לרעה באף אחד מפרטי המידע האמורים . המידע האישי שלך משמש אך ורק לצורך אספקת השירות ושיפורו. לשאלות בעניין נוהלי הפרטיות שלנו, אנא עיין בסופה של מדיניות הפרטיות לקבלת מידע אודות הדרכים ליצירת קשר.

 1. מידע שאנו אוספים אודותיך
  • באופן כללי. אנו רשאים לאסוף מידע אישי שמאפשר לזהות אותך, כגון, ולא מוגבל, לשמך, מספר הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלך, ומידע אחר שאינו מזהה אותך. כאשר אתה מספק מידע אישי דרך האתר, המידע עשוי להישלח לשרתים הממוקמים במדינות שונות ברחבי העולם.
  • מידע שמסופק על ידך. אנו רשאים לאסוף ולאחסן כל מידע אישי שמוזן על ידך באתר או נמסר לנו על ידך בדרך אחרת. האמור כולל מידע מזהה, כגון שמך המלא, מין, כתובת, כתובת דוא"ל, תאריך לידה ומספר טלפון; מידע שמסופק לנו על ידיך לגבי העדפותיך ותחומי העניין שלך; הדיוקן שלך; היסטוריית הרכישות שלך והנתונים הקשורים אליה; אנו עשויים לבקש מידע על תחומי העניין והפעילויות שלך, מגדר וגיל ומידע דמוגרפי אחר.
  • מידע על אחרים. על מנת לספק את השירות, אנו עשויים לגשת לרשימת אנשי הקשר ו/או לפנקס הכתובות במכשיר הנייד שלך כדי לאתר ולעקוב אחר מספרי הטלפון הנייד של משתמשים אחרים בשירות. אנו רשאים גם לאסוף ולאחסן מידע אישי על אנשים אחרים שאתה מספק לנו. אם אתה משתמש באתר כדי להעלות, לשתף ו/או להפיץ תוכן (כולל סרטונים, הערות או הגשות אחרות), ותוכן כאמור מכיל מידע אישי על אחרים, מידע כאמור עשוי להיות מאוחסן על מנת לאפשר העלאה, שיתוף ו / או הפצה של מידע כאמור.
  • שימוש בקבצי Cookies וטכנולוגיות אחרות לאיסוף מידע. אנו משתמשים בטכנולוגיות שונות כדי לאסוף מידע מהמכשיר הנייד ו / או מהמחשב שלך על פעילויותיך באתר.
  • מידע שנאסף באופן אוטומטי. אנו אוספים מידע באופן אוטומטי מהמכשיר הנייד או מהדפדפן שלך כשאתה מבקר באתר. מידע זה כולל אינטרנט סלולרי, כתובת IP, סוג ושפת הדפדפן שלך, זמני גישה, התוכן של כל קובצי Cookies שלא נמחקו שהדפדפן שלך קיבל מאתנו, וכתובת האתר המפנה.
  • מידע לגבי מיקומך. לאחר קבלת הסכמתך על ידי תגובה להודעה מיוחדת שנשלחה אליך, אנו נאסוף מידע בנוגע למיקום הגאוגרפי מבוסס ה- GPS שלך. מידע גיאוגרפי כזה ייאסף רק בזמן שאתה מבקר באתר או כאשר האפליקציה מופעלת, מידע מסוג זה נאסף לצורך שיפור האתר, ועשוי לעזור לקבוע את החבילה האופטימלית ביותר עבור המשתמש בהתבסס על קליטת הנייד במיקום המשתמש.
  • Cookies. כאשר אתה מבקר באתר, אנו עשויים להקצות למכשיר הנייד שלך ו/או למחשב Cookies (אחת או יותר), כדי להקל על הגישה לאתר ולהתאים אישית את החוויה המקוונת שלך. באמצעות שימוש בקובצי Cookies אנו רשאים לאסוף באופן אוטומטי מידע על הפעילות המקוונת שלך באתר, כגון דפי האינטרנט שאתה מבקר בהם, הקישורים שאתה לוחץ עליהם והחיפושים שאתה מבצע באתר. האתר שלנו משתמש גם בסוגים אחרים של Cookies כמו "Google Analytics" וספקי ניתוח אחרים של צד שלישי, על מנת לעזור במדידה של האופן שבו משתמשים מתקשרים עם תוכן האתר שלנו. קובצי ה- Cookies כאמור שהוזכרו לעיל מנטרים את מה שעשו המשתמשים שלנו בעמודים קודמים ואת האינטראקציה שלהם עם האתר. רוב הדפדפנים מקבלים אוטומטית קובצי Cookies, אך בדרך כלל ניתן לשנות את הגדרת הדפדפן שלך על מנת לדחות את קובצי ה- Cookies. אם תבחר לדחות את קובצי ה- Cookies, שים לב כי יתכן שלא תוכל להיכנס או להשתמש בכמה מהתכונות האינטראקטיביות המוצעות באתר.
  • טכנולוגיות אחרות. אנו רשאים להשתמש בטכנולוגיית אינטרנט רגילה, כמו אלומות אינטרנט (web-beacons) וטכנולוגיות דומות אחרות, כדי לעקוב אחר ביקוריך באתר. אנו רשאים לכלול אלומות אינטרנט (web-beacons) בהודעות דוא"ל לקידום מכירות או בעלוני מידע על מנת לקבוע אם נפתחו ההודעות והופעלו. המידע שאנו משיגים בדרך זו מאפשר לנו להתאים אישית את השירותים שאנו מציעים למבקרים באתר, להעביר פרסומות ממוקדות ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של הפרסום המקוון, התוכן, התכנות או הפעילויות האחרות שלנו.
  • מידע שנאסף על ידי צדדים שלישיים. אנו רשאים לאפשר לצדדים שלישיים, כולל ספקי השירות המורשים שלנו, חברות הפרסום ורשתות המודעות, להציג מודעות באתר. חברות אלה רשאיות להשתמש בטכנולוגיות מעקב, כגון Cookies, כדי לאסוף מידע על משתמשים הצופים או המגיבים לפרסומות שלהם. אלא אם כן צוין אחרת במפורש, האתר אינו מעביר כל מידע אישי לצדדים שלישיים אלה. מידע זה מאפשר להם להעביר פרסומות ממוקדות ולאמוד את יעילותן.
 2. כיצד אנו משתמשים במידע שאנו אוספים
  • כללי. אנו רשאים להשתמש במידע שאנו אוספים אודותיך על מנת:
   • לספק את המוצרים והשירותים שביקשת;
   • לנהל את חשבונך ולספק לך תמיכת לקוחות;
   • לערוך מחקר וניתוח אודות השימוש שלך או התעניינות שלך במוצרים, השירותים או התכנים שלנו או במוצרים, בשירותים או בתוכן המוצעים על ידי אחרים;
   • לתקשר איתך באמצעות דואר אלקטרוני, משלוח דואר, טלפון ו / או מכשירים ניידים לגבי המוצרים או השירותים שלנו, או של צדדים שלישיים אחרים שעשויים לעניין אותך;
   • לפתח ולהציג תוכן ופרסום המותאמים לתחומי העניין שלך באתר ובאתרים או באפליקציות אחרות;
   • לאכוף את התנאים וההתניות שלנו;
   • לנהל את העסק שלנו;
   • ולבצע פונקציות אחרות המתוארות עבורך בזמן האיסוף.
 1. עם מי אנו חולקים את המידע שלך

אנו מעוניינים שתבין מתי ועם מי אנו רשאים לשתף מידע אישי או אחר שאספנו אודותיך, או אודות פעילויותיך באתר או במהלך השימוש בשירותינו.

 • מידע אישי. איננו חולקים את המידע האישי שלך עם אחרים אלא כמפורט להלן או כאשר אנו מודיעים לך ונותנים לך הזדמנות לבטל את הסכמתך לשתף את המידע האישי שלך. אנו רשאים לשתף מידע אישי עם:
 • נותני שירות מורשים. אנו רשאים לשתף את המידע האישי שלך עם ספקי השירות המורשים שלנו אשר מבצעים שירותים מסוימים מטעמנו. שירותים אלה עשויים לכלול מילוי הזמנות, מתן שירות לקוחות וסיוע שיווקי, ביצוע ניתוח עסקי וניתוח מכירות, תמיכה בפונקציונליות האתר ותמיכה בתחרויות, הגרלות, סקרים ותכונות אחרות המוצעות באמצעות האתר. ספקי שירותים אלה עשויים לקבל גישה למידע אישי הדרוש לביצוע הפונקציות שלהם, אך אינם מורשים לשתף או להשתמש במידע כאמור למטרות אחרות.
 • שותפים עסקיים. ככל שמידע אישי כלשהו נכלל בתוכן או במקום כלשהו באתר, או בכל תגובה או הגשה אחרת כלשהי של משתמש, כאשר אתה מבצע רכישות, הזמנות או משתתף במבצעים המוצעים באמצעות האתר או באמצעות השירותים שלנו, אנו רשאים לשתף מידע אישי כאמור עם העסקים איתם אנו משתפים פעולה כדי להציע לך מוצרים, שירותים, מבצעים, תחרויות ו / או הגרלות ואחרים. כאשר אתה בוחר להתקשר בהצעה או בתכנית של סוחר מסוים, אתה מאשר לנו לספק את כתובת הדוא"ל שלך ומידע אחר לסוחר כאמור.
 • שותפי דואר ישיר. מעת לעת אנו רשאים לשתף את רשימת תפוצת הדואר שלנו עם ספקים נבחרים של סחורות ושירותים שעשויים לעניין אותך.
 • מצבים אחרים. אנו רשאים לחשוף את המידע שלך:
  • בתגובה לזימון או דרישת חקירה דומה, צו בית משפט, או בקשה לשיתוף פעולה מצד סוכנות אכיפת חוק או סוכנות ממשלתית אחרת; לבסס או לממש את זכויותינו החוקיות; להתגונן מפני תביעות משפטיות; או כפי שנדרש בחוק בדרך אחרת. במקרים כאמור, אנו רשאים להעלות או לוותר על כל התנגדות או זכות משפטית העומדות לרשותנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
  • כאשר אנו מאמינים כי החשיפה מוצדקת בהקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולות אחרות הנוגעות לפעילות בלתי חוקית, חשד להונאה או מעשי עוולה אחרים; לשמור ולהגן על הזכויות, הרכוש או על בטחונה של החברה, המשתמשים שלנו, העובדים שלנו או אחרים; לעמוד בחוק החל או לשתף פעולה עם אכיפת החוק; או לאכוף את התנאים וההתניות של האתר או הסכמים או מדיניות אחרים.
  • בקשר לעסקה תאגידית משמעותית, כגון מכירת העסקים שלנו, פירוק, מיזוג, איחוד או מכירת נכסים, או במקרה בלתי נמנע של פשיטת רגל.

כל צד שלישי שאליו אנו רשאים לחשוף מידע אישי עשוי להיות בעל מדיניות פרטיות משלו המתארת כיצד הם משתמשים וחושפים מידע אישי. מדיניות זו תחול על השימוש, הטיפול והגילוי של המידע האישי שלך לאחר ששיתפנו את המידע עם אותם צדדים שלישיים כמתואר במדיניות הפרטיות להלן. אם אתה מעונין ללמוד יותר על נוהלי הפרטיות שלהם, אנו ממליצים לך לבקר באתרי האינטרנט של אותם צדדים שלישיים.

 • מידע מצטבר ומידע שאינו אישי. אנו רשאים לשתף מידע מצטבר שאינו אישי שאנו אוספים באחת מהנסיבות דלעיל. אנו רשאים לשלב מידע שאינו אישי שאנו אוספים עם מידע שאינו אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. אנו רשאים לשתף גם מידע מצטבר עם צדדים שלישיים, כולל יועצים, מפרסמים ומשקיעים, לצורך ביצוע ניתוח עסקי כללי. לדוגמה, אנו רשאים לומר למפרסמים שלנו את מספר המבקרים באתר ואת התכונות או השירות הפופולריים ביותר שאליהם נחשפו. מידע זה אינו מכיל מידע אישי כלשהו וניתן להשתמש בו כדי לפתח תוכן ושירות שאנחנו מקווים שאתה ומשתמשים אחרים ימצאו בהם עניין וכדי למקד תוכן ופרסום.
 1. אתרי צד שלישי

ישנם מספר מקומות באתר האינטרנט או באמצעות השירותים שלנו בהם אתה יכול ללחוץ על קישור לגישה לאתרים אחרים שאינם פועלים במסגרת מדיניות פרטיות זו. לדוגמה, אם תלחץ על פרסומת או על תוצאת חיפוש באתר, ייתכן שתועבר לאתר שאנחנו לא שולטים עליו. אתרי צד שלישי כאמור רשאים לבקש ממך ולאסוף באופן עצמאי מידע, לרבות מידע אישי, ובמקרים מסוימים, לספק לנו מידע על פעילויותיך באתרים אלה. אנו ממליצים שתעיין בהצהרות הפרטיות של כל אתרי צד שלישי שבהם אתה מבקר על ידי לחיצה על קישור "פרטיות" הנמצא בדרך כלל בתחתית דף האינטרנט בו אתה מבקר.

 1. שילוב שירותי רשתות חברתיות

אחת התכונות המיוחדות של השירות הוא בכך שהוא מאפשר לך להפעיל או להתחבר לשירותים באמצעות שירותים שונים של רשתות חברתיות כגון פייסבוק או אינסטגרם ("שירותי רשתות חברתיות"). על ידי שילוב ישיר של שירותים אלה, אנו הופכים את החוויות המקוונות שלך לעשירה יותר ומותאמת אישית. בכדי לנצל תכונה זו, אנו מבקשים ממך להיכנס או להעניק לנו הרשאה באמצעות שירות הרשת החברתית הרלוונטית. כשאתה מוסיף חשבון שירותי רשת חברתית לשירות, או נכנס לשירות באמצעות חשבון שירותי הרשת החברתית שלך, אנו נאסוף מידע רלוונטי הדרוש כדי לאפשר לשירות גישה לשירות הרשת החברתית ולנתונים שלך הכלולים באותו שירות רשת חברתית. כחלק משילוב כאמור, שירות הרשת החברתית יספק לנו גישה למידע מסוים שמסרת לשירות הרשת החברתית, ואנו נשתמש, נאחסן ונחשוף מידע כאמור בהתאם למדיניות פרטיות זו. עם זאת, אנא זכור כי האופן בו שירותי הרשתות החברתיות משתמשות, מאחסנות וחושפות את המידע שלך נשלט על ידי המדיניות של צדדים שלישיים כאמור, ולא תהיה לנו כל חבות או אחריות לנוהלי הפרטיות או לפעולות אחרות של שירותי רשת חברתית כלשהי אשר ניתן להפעילה במסגרת השירות. כמו כן, אתה רשאי לפרסם את פעילות השירותים שלך בשירותי הרשת החברתית, כאשר אתה ניגש לתוכן דרך השירותים (לדוגמה, אתה יכול לפרסם בפייסבוק שביצעת פעילות בשירות); היה ותבחר להשתמש בתכונה זו, אתה מאשר שהחברים, העוקבים והמנויים שלך בכל שירות רשת חברתית שהפעלת, יוכלו לצפות בפעילות כאמור.

 1. הבחירות שלך לגבי איסוף המידע שלך והשימוש בו

אתה רשאי לבחור שלא לספק לנו מידע מסוים, אך הדבר עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בתכונות מסוימות באתר, מכיוון שמידע כאמור עשוי להידרש על מנת להירשם כמנוי; לרכישת מוצרים או שירותים; להשתתפות בתחרות, קידום מכירות, סקר או הגרלות; לשאול שאלה; או ליזום עסקאות אחרות באתר. כאשר אתה נרשם לאתר אנו רשאים לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני ו/או עלוני מידע אודות עדכוני שירות, שיפורים, מבצעים מיוחדים, או המכילות הפצה מיוחדות של תוכן על ידינו. בכל עת אתה רשאי לבחור לא לקבל מאתנו דוא"ל מסחרי או קידום מכירות או עלונים על ידי לחיצה על הקישור הבא והזנת כתובת הדוא"ל המשויכת לחשבונך: [email protected]. תינתן לך האפשרות, בכל דוא"ל מסחרי שאנו שולחים אליך, לבטל את הסכמתך לקבל הודעות כאמור בעתיד. הליך עיבוד בקשה לביטול הסכמה עשוי לקחת עד 14 יום. אנו רשאים לשלוח אליך סוגים אחרים של דוא"ל בנושא עסקאות וקשרים, כגון הודעות שירות, הודעות ניהוליות וסקרים, מבלי להציע לך אפשרות לבטל את קבלתם. לתשומת לבך, שינוי מידע בחשבונך או ביטול בדרך אחרת של קבלת תקשורת לקידום מכירות בדוא"ל, ישפיע רק על פעילויות או הודעות עתידיות מאתנו. אם המידע שלך כבר סופק לצד שלישי (כגון שותף לעיבוד כרטיסי אשראי או ספק אירועים) לפני ששינית את העדפותיך או עדכנת את המידע שלך, יתכן שיהיה עליך לשנות את ההעדפות שלך ישירות עם אותו צד שלישי.

 1. כיצד אנו מגנים על המידע האישי שלך

אנו נוקטים באמצעי אבטחה מתאימים (לרבות אמצעים פיזיים, אלקטרוניים ומנהליים) כדי לסייע בהגנה על המידע האישי שלך מפני גישה וחשיפה בלתי מורשית. לדוגמה, רק עובדים מורשים רשאים לגשת למידע אישי והם רשאים לעשות זאת רק לצורך פונקציות עסקיות מותרות. אנו מעוניינים שתרגישו בטוחים כאשר אתם משתמשים באתר לצורך ביצוע עסקאות. עם זאת, אף מערכת אינה יכולה להיות מאובטחת לחלוטין. לכן, למרות שאנו נוקטים בצעדים לאבטחת המידע שלך, אנו לא מבטיחים, ואין לצפות, כי המידע האישי, החיפושים או התקשורת האחרים שלך יישארו מאובטחים תמיד. על המשתמשים להקפיד גם כן באופן בו הם מטפלים בחשיפת המידע האישי שלהם, ועדיף להימנע ממשלוח מידע אישי באמצעות דואר אלקטרוני שאינו בטוח.

 1. פרסומים של משתמשים

אנו עשויים לספק אזורים באתר שבהם תוכלו לפרסם מידע אודות עצמכם ואחרים ולתקשר עם אחרים; להעלות תוכן (למשל תמונות, קטעי וידאו, קבצי שמע וכו'); ולפרסם הערות או ביקורות על תוכן שנמצא באתר. פרסומים כאמור כפופים לתנאי השימוש שלנו. בנוסף, פרסומים כאמור עשויים להופיע באתרים אחרים או כאשר מבצעים חיפושים בנושא הפרסום שלך. כמו כן, בכל פעם שאתה חושף מרצונך מידע אישי בדפי אינטרנט הניתנים לצפייה, מידע כאמור יהיה זמין לציבור וניתן לאסוף אותו ולהשתמש בו על ידי אחרים. לדוגמה, אם אתה מפרסם את כתובת הדוא"ל שלך, אתה עשוי לקבל הודעות בלתי רצויות. אין ביכולנו לשלוט על מי שקורא את הפרסום שלך, או מה משתמשים אחרים עשויים לעשות עם המידע שאתה מפרסם מרצונך, לפיכך אנו ממליצים לנקוט שיקול דעת וזהירות ביחס למידע האישי שלך. לאחר פרסום המידע, יתכן שלא יהיה באפשרותך לערוך או למחוק מידע כאמור.

 1. פרטיות ילדים

האתר מיועד לאנשים מגיל 18 ומעלה. איננו אוספים ביודעין מידע אישי מילדים מתחת לגיל 18. במקרה שהובא לידיעתך שאדם מתחת לגיל 18 נרשם לאתר שלנו ללא אישור הורה, אנא הודע לנו מיד ואנו נעשה את מיטב המאמצים על מנת להסיר מידית מידע כאמור מהרשומות שלנו.

 1. היעדר זכויות של צדדים שלישיים

מדיניות פרטיות זו אינה יוצרת זכויות הניתנות לאכיפה על ידי צדדים שלישיים או מחייבת חשיפה של כל מידע אישי הקשור למשתמשים באתר.

 1. שינויים במדיניות פרטיות זו

אנו נעדכן מדי פעם את מדיניות הפרטיות הזו כך שתשקף שינויים בנהלים ובשירותים שלנו. כאשר אנו נפרסם שינויים במדיניות פרטיות זו, אנו נשנה את התאריך "עודכן לאחרונה" בראש מדיניות פרטיות זו. אם אנו מבצעים שינויים מהותיים בדרך בה אנו אוספים, משתמשים ו / או משתפים את המידע האישי שלך, אנו נודיע לך על ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת הדוא"ל שסיפקת לנו לאחרונה בחשבונך, בפרופיל או בהרשמה שלך (אלא אם כן אין לנו כתובת דוא"ל כאמור), ו / או על ידי משלוח הודעת דחיפה או פרסום הודעה על השינויים באתר. אנו ממליצים שתבדוק את האתר מעת לעת על מנת להתעדכן על כל שינוי במדיניות פרטיות זו, או בכל מדיניות אחרת שלנו.

 1. יצירת קשר

להערות או שאלות כלשהן בנוגע למדיניות פרטיות זו, יש ליצור עמנו קשר באמצעות המייל: [email protected] עודכן לאחרונה בספטמבר 2021.

הצהרת נגישות לאתר – IDC עושה ככל שביכולתה על מנת להנגיש את אתר האינטרנט www.moriah-collection.co.il לקהל כמה שיותר רחב, כך שאנשים מכל קשת המוגבלויות יוכלו להשתמש בו. אנחנו שואפים לציית כמה שיותר לחוק הנגישות לאתרים ולכללים של המרכז הישראלי להנגשת אתרים, המפרטים כיצד יש להנגיש אתרים לאנשים עם מוגבלות.
אנחנו מקווים שהציות לחוק ולכללים יהפוך את האתר שלנו לידידותי לכלל המשתמשים, אך לצערנו לא התאפשר לנו להנגיש את כל האזורים והחלקים של www.moriah-collection.co.il. יחד עם זאת, אנחנו מנסים כל הזמן להשתפר בנושא ומחפשים פתרונות חדשים שיאפשרו לנו להנגיש חלקים נוספים באותה רמה. לכן, לאור אופיו הדינמי של האתר, יכולות להיות תקלות קטנות מדי פעם כשנעדכן אותו.

אם יש לכם שאלות, הערות או הצעות הקשורות להנגשת האתר, נציג הנגישות שלנו ישמח לשמוע אותן. על ידי או בזכות המשוב שלכם נוכל להשתפר.

חנות IDC ממוקמת ברחוב ז'בוטינסקי 1 רמת גן וניתן להגיע עד פתח החנות עם רכב נכים ואף להחנות אותו במקום. הכניסה לחנות מאפשרת כניסה עם כיסא גלגלים. לצערנו חדר השירותים עדיין לא מותאם לנכים.

צריכים עזרה?