Masterpieces

  • רימון עשוי מאבן הר הבית עם זהב ויהלומים

  • מנורת שבעת הקנים מאבן ירושלים זהב יהלומים וספיר

  • המנורה עם עלי זית

  • ביצת הזית שבעת המינים

  • ביצת תאנה שבעת המינים

  • ביצת ירושלים בזהב ויהלומים

  • מזוזה אבן הר הבית חריטה של הכותל זהב ויהלום

    8,180
צריכים עזרה?