We would like to inform you in advance that due to Covid-19, there may be slight delay in delivery schedules. We are doing our best to ensure that your orders will reach you in time as much as possible.
Thank you very much for your understanding.

סמל מגן דוד בתכשיטי מוריה

תכשיטי מוריה, תכשיטים המשלבים אבן מהר הבית עם זהב ויהלומים, בחרו לשלב את סמל המגן דוד בתכשיטים. שילוב של סמל המגן דוד עם המשמעויות שלו כסמל לעם היהודי, סמל לציונות, סמל למדינת ישראל הוא הסמל בהא הידיעה לשילוב בתכשיטים עם אבן מהר הבית, אבן מהמקום הקדוש ביותר לעם היהודי. שילוב מגן הדוד עם האבן מעניק משמעות עמוקה לתכשיטי מוריה אותם אתם עונדים.

מאיפה מגיעה צורת המגן דוד ליהדות

מגן הדוד – צורת שני המשולשים זה על גבי זה במהופך, הופיעה כבר לפני אלפי שנים בתרבויות המזרח הרחוק וגם תרבות הנוצרית והמוסלמית.

המילים “מגן דוד” נזכרות לראשונה בתלמוד הבבלי, לא כסמל, אלא ככינוי לאלוהים. כסמל מופיע הוא מופיע לראשונה במאה ה-14 כשיהודי פראג בחרו בו לשים אותו על הדגל שהורשו להניף ע”י קארל הרביעי.

מפראג, התפשט השימוש הרשמי במגן הדוד כסמל יהודי. מדוע בחרו יהודי פראג בסמל זה אנו לא יודעים אך מאז מחפשים מקורות יהודיים תימוכין לכך שסמל זה הוא הסמל של בית דוד, המלך הראשון של עם ישראל. זו המגמה שהשתרשה בתודעה הכללית והיא זו המאפשרת לנו להסתכל על סמל המגן הדוד כסמל יהודי.

משמעות סמל המגן דוד בקבלה

המשולש הכפול המופיע במגן-דוד מסמל את החיבור של שני הממדים הללו של אלוקים, תורה וישראל: הרמה החיצונית של הנשמה מתחברת לביטוי החיצוני של אלוקים דרך לימוד חלקי התורה החיצוניים; ואילו מהות הנשמה מתחברת עם מהותו של אלוקים דרך לימוד תורת הקבלה ויישומה.

פרשנות קבלית נוספת היא שסמל המגן דוד מייצג את “שבע המידות”. הבריאה משקפת את שבע התכונות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. כל אחת משלושת הפינות במגן דוד קשורה לשתי הפינות האחרות, מראה כי הנשמה היהודית קשורה ומחוברת לאלוקים.

מסמל של קלון לסמל של גאווה

צורת מגן דוד מבד צהוב זכורה היטב מהשואה אך סימון היהודים בצבע וסמל לא החל אז. מי שהציע לסמן את היהודים בטלאי צהוב בצורת מגן דוד עם המילה יהודי, היה ריינהרד היידריך בעקבות פרעות ליל הבדולח, בנובמבר 1938. יהודי פולין היו הראשונים שחויבו לענוד אותו לאחר כיבוש פולין ב-1939.

הנאצים לא המציאו יש מאין, עוד בשנת 1897, שימש סמל המגן דוד בדגל ההסתדרות הציונית. לאחר השואה והקמתה של מדינת ישראל התקבע סמל המגן דוד כסמלו של הדגל המדינה. סמל לתקומתו של עם ישראל, סמל שספוג בדמם של 6 מיליוני יהודים שנספו בשואה, סמל לגאווה על חוזקו של העם היהודי להתגבר ולקום לתחיה מחדש.

כשאתם עונדים את סמל המגן דוד עם אבן מהר הבית אתם משלבים, קדושה, מהמקום הקדוש ליהודים – הר הבית וגאווה על תחייתו של עם ישראל בארץ ישראל.